Δεκέμβριος 6, 2016
Τι κάνει το mobiplus

Mobile επιχείρηση: τι είναι και τι κάνει;

Μερικά χρόνια πριν ο τρόπος να επικοινωνήσει κάποιος με μια επιχείρηση για πληροφορίες σχετικά με κάποιο προϊόν ήταν είτε με τη φυσική του παρουσία, κοινώς επισκεπτόμενος […]